Over mij

Mijn foto
Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium

maandag 28 maart 2011

EN DE WINNAAAAR IS...

Hieronder de officiële perstekst van de Stad Gent :


De Stad Gent reikte op donderdag 24 maart 2011 voor de tweede maal de Dierenwelzijnsprijs uit. Die prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan een persoon, een organisatie (vzw) of een professional die zich op bijzondere wijze inzet voor het welzijn van dieren in Gent. De prijs wil het respect voor dieren aanmoedigen. Goede initiatieven rond dierenwelzijn in de Gentse context kunnen hierdoor breder uitgedragen worden en anderen inspireren. De laureaten van de Dierenwelzijnsprijs ontvangen als 1e prijs 500 euro, als 2e en 3e prijs elk 250 euro. Ze blijven gedurende één jaar de gezichten van het dierenwelzijn in de Gentse context.

Op maandag 4 oktober 2010 (Werelddierendag) werd een oproep gedaan om kandidaten te nomineren. Tot dinsdag 30 november 2010 konden kandidaten worden voorgedragen. Een onafhankelijke jury met als voorzitter Michel Vandenbosch (GAIA) en met vertegenwoordigers van een aantal stadsdiensten, de Universiteit Gent, FOD Dierenwelzijn Gent en een vertegenwoordiging van de Wachtdienst Gentse Dierenartsen, koos uit vijftien voorgedragen kandidaten drie laureaten.

Elke persoon (vrijwilliger, buurtbewoner of professional) of een organisatie (vzw) die bijzondere inspanningen of prestaties levert en zo het dierenwelzijn een positieve Gentse identiteit geeft, kon voor deze prijs in aanmerking komen, met uitzondering van de stads- en andere overheidsdiensten. Tevens moest de kandidaat blijk geven van een grote betrokkenheid (wonen, leven, werken) met Gent.

Een goed beleid rond dieren is niet alleen een kwestie van juridische maatregelen. Die volstaan immers niet. Gent wil er zijn burgers van overtuigen dat dieren bij de samenleving horen en dus ook bij een stad als Gent. Zonder dieren zou de stad aan levendigheid en waarde inboeten. De Dierenwelzijnsprijs heeft tot doel om het welzijn van dieren in de kijker te stellen en mensen over hun relatie met dieren te laten nadenken.

De drie laureaten voor de Dierenwelzijnsprijs Gent 2011 zijn:

 • 1e plaats: mevrouw Hilde Blok
  De zwerfkattenproblematiek blijft een maatschappijbreed probleem dat ook in Gent een belangrijke plaats inneemt in functie van het dierenwelzijn. Hilde Blok is iemand die reeds gedurende meer dan zes jaar individueel actief bezig is met de opvang van zwerfkatten. Principieel neemt mevrouw Blok geen katten aan van particulieren, maar gaat het enkel om zwerfkatten die ze op voederplaatsen aantreft.

  Hilde Blok werkt curatief door voor de nog plaatsbare zwerfkatten, na sterilisatie en de nodige verzorging, een nieuwe thuis te zoeken. Enkel dieren die door hun schuwheid niet kunnen aarden binnenshuis worden (na sterilisatie) terug uitgezet.

  Zij probeert zo goed mogelijk samen te werken met andere personen die zich inzetten voor katten (bijvoorbeeld door af en toe een kat op te vangen of zelf door te verwijzen naar erkende asielen). Zij maakt gebruik van adoptiecontracten en biedt eveneens haar katten ter adoptie aan via de website van vzw Kat zoekt thuis (www.katzoektthuis.be).

  Tot slot vindt de jury dat mevrouw Blok een duidelijke visie heeft rond de opvang van katten (inrichting, hygiëne, accommodatie kattenverblijven, enz.). Ze investeert veel tijd in de meest schuchtere dieren om ze socialer te maken naar mensen toe. Ze heeft veel ervaring in het diervriendelijk vangen van katten en het screenen van potentiële adoptanten. Door dit laatste hebben de door haar bemiddelde adopties een groot slaagpercentage.

  De volledige financiering van dit project waardoor zo’n 70 à 80 katten per jaar worden behandeld, wordt bijna volledig gedragen door haarzelf.Aan alle mensen die dit mede mogelijk maakten, uit mijn en poezensnaam : driewerf hoera, merci, bedankt en miàuw, miàuw, miàààuw!

donderdag 17 maart 2011

"DURF DENKEN"...??...In de universitaire plantentuin leeft al een hele tijd een aantal poezen. In samenwerking met Katzoektthuis wordt de populatie onder controle gehouden door sterilisatie/castratie en door zoveel mogelijk poezen te herplaatsen. Vlakbij één van de uitgangen woont mevrouw T. die voor haar eigen deur de poezen eten en drinken geeft. Een kleine, vaste groep poezen (inmiddels allemaal behandeld) weet dit zeer goed en komt 's avonds na sluitingsuur (de hekken zijn dan gesloten), bij haar eten.
Althans, tot voor kort...
Een week of twee geleden is er namelijk een hekwerk geplaatst over de gehele lengte en breedte van de bestaande poort, zodanig dat de poezen er niet meer door kunnen, wat betekent dat ze zonder eten of drinken opgesloten zitten in de plantentuin. Wat is hiervan de bedoeling? Hen uithongeren en zo het poezenprobleem 'oplossen'? Wij vrezen het, want ondanks diverse mails naar het hoofd van de plantentuin om hierover tenminste eens met elkaar te overleggen, bleef het tot nu toe bij een oorverdovende stilte.
De poezen vinden er wel wat op (zie laatste foto) en wij ook (zo blijven we aandringen op overleg), maar ondertussen houden wij ons hart vast voor wat er met hen kan gebeuren. Sommigen klimmen tegen het traliewerk op en klauteren over de gevaarlijke spijlpunten. De bangerikskes worden op een andere manier door ons geholpen.
Uren en dagen hebben wij in onze vrije tijd 'op wacht' gestaan bij de vangkooien. Meerdere zwangere kattinnen werden gesteriliseerd waardoor voorkomen werd dat de populatie zich kon uitbreiden. Mevrouw T. heeft (of beter : had) zicht op deze groep en meldde ons de eventuele nieuwe poezen, die dan op hun beurt weer geholpen konden worden. Zo zijn er in de afgelopen 2 jaar alleen al van af deze locatie, 11 poezen binnengenomen die na behandeling allemaal naar een goede thuis vertrokken zijn.
Dat wordt voortaan onmogelijk gemaakt door deze dieronvriendelijke methode die de instroom van poezen zeker niet belet (er zijn nog andere ingangen), maar die er wel voor zorgt dat we langzamerhand het overzicht zullen verliezen op wie behandeld is en wie niet, en wie sociaal genoeg is om geplaatst te kunnen worden.
De slogan 'Durf denken' mag vanaf nu gevolgd worden door '...de rest doen wij dan wel voor u!'
Wordt vervolgd!